Monthly Archives: november 2014

Resultaten Veenweide Atelier Friesland

resultaten | november 2014

Bekijk hier de resultaten van het Veenweide Atelier Friesland

Mag het een onsje minder zijn?

november 2014 | essay

Lenny Vulperhorst schreef naar aanleiding van twee jaar Atelier ZZ een essay over de versterking van de positie van het ontwerp en de vergroting van burgermacht in Nederland bij beleidsontwikkeling.

Veranderingen in maakbaar Nederland

november 2014 | artikel

De Omgevingswet heeft onder meer als doelstelling meer bevoegdheden over te hevelen naar decentrale overheden en meer verantwoordelijkheden over te laten aan de markt of bewoners. Hierdoor ontstaat een hele nieuwe situatie. Planning en ontwerp waren altijd diepgeworteld in de

Documentaire over nieuw instrument voor provinciale planontwikkeling

28 november 2014 | documentaire

Hoe gaan de provincies straks om met de grotere rol die het Rijk aan hen heeft toebedeeld bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen? In de context van de Omgevingswet ontwikkelt Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een nieuw instrumentarium voor politieke besluitvorming over

Aanbevelingen en handreikingen

november 2014 | aanbevelingen en handreikingen

Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar voor actuele opgaven in de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling in het licht van veranderingen in het omgevingsrecht, en welke rol kan het ontwerp daarbij spelen? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het Ontwikkel/Ontwerpteam (OOT) 2014 van Atelier