Monthly Archives: oktober 2014

Welstand uit Omgevingswet: hoe verder met de advisering over ruimtelijke kwaliteit?

10 oktober 2014 | vooraankondiging

Ruimtelijke kwaliteit wordt in Nederland al meer dan honderd jaar nauwkeurig beoordeeld in de welstandscommissies. In de Omgevingswet wordt kwaliteitsadvisering niet meer wettelijk geregeld. Gemeenten moeten zelf bepalen hoe ze ruimtelijke kwaliteit bespreekbaar maken. José van Campen en Sandra van

De kracht van ontwerp: verbinden en verbeelden

oktober 2014 | analyse

Het Rijk hecht waarde aan de kracht die ontwerp kan hebben. Met name voor (complexe) maatschappelijke en economische opgaven met een doorwerking in het ruimtelijk domein, die vaak een ingewikkelde samenhang in tijd en schaalniveaus hebben, ziet zij een rol