Monthly Archives: augustus 2014

Nieuwe wet, mooier land?

augustus 2014 | artikel

Het Friesch Dagblad wijdde een pagina aan het onderzoek naar het Friese veenweidegebied binnen de context van de nieuwe Omgevingswet, dat op locatie wordt uitgevoerd door het Veenweide Atelier Friesland van Atelier ZZ.

Veenweideatelier Friesland van start

25 augustus 2015 | Oosterzee

Met het Friese veenweidegebied als casus onderzoeken de ontwerpers van Atelier ZZ of de nieuwe Omgevingswet toereikend kan zijn voor de urgente maatschappelijke vraagstukken die in het gebied spelen en de effecten daarvan op het landschap. Welke knelpunten zijn in de