Monthly Archives: november 2013

Gebiedsontwikkeling in transitie

november 2013 | presentatie

Presentatie van Paula Kemp, lid van het Ontwikkel/Ontwerpteam van Atelier ZZ, over de juridische veranderingen in gebiedsontwikkeling in relatie tot de Omgevingswet.

De crisis is een afleiding

november 2013 | presentatie

Presentatie van Wouter Vanstiphout, voorzitter van het Ontwikkel/Ontwerpteam van Atelier ZZ, tijdens de Ruimtevolk expeditie ‘Nieuw Kapitaal‘.

Ontwerpen met omgevingsrecht

september 2013 | vooraankondiging

Bieden de kaders van het nieuwe omgevingsrecht ruimte voor innovatief ontwerp? En wat betekent dat voor opdrachtgevers? Wouter Vanstiphout en Tom Bergevoet dagen ontwerpers en andere ruimtelijke, bestuurlijke en juridische professionals uit om de grenzen van de wet te verkennen

Eenvoudig beter

2013 | interdepartementaal programma

Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft het Rijk het programma Eenvoudig Beter opgezet. Op basis van de huidige wetgeving kan nu al in de geest van de nieuwe Omgevingswet worden gewerkt. De initiatieven waarbij dat gebeurt worden in beeld gebracht onder

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

november 2013 | wetgeving

“Minder regels en meer ruimte voor gewenste initiatieven. Rekening houden met lokale verschillen en bestuurders armslag geven voor snellere en betere besluiten. De Omgevingswet: voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving”. Dat zijn de uitgangspunten van de rijksoverheid bij de