Monthly Archives: mei 2013

Advies College van Rijksadviseurs over de Omgevingswet

mei 2013 | advies CRA

Ongevraagd advies van het CRA aan mininster Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Het CRA adviseert om de te realiseren kwaliteit van stedenbouw, landschap en architectuur bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen expliciet onder

Voorbeeldenteam Atelier ZZ: ontwerp als motor

13 mei 2013 | voorbeeldenteam

Op 13 mei ging het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ van start met de centrale onderzoeksvraag: hoe wordt het ontwerpend vermogen ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie van Nederland, en welke rol speelt de regelgeving hierbij? Het Voorbeeldteam van Atelier