Monthly Archives: maart 2013

Atelier ZZ van start

13 maart 2013 | begeleidingsteam

Atelier ZZ is van start gegaan. Atelier ZZ wil bijdragen aan het verbeteren van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Dat instrumentarium is een middel om fysieke veranderingen in Nederland tot stand te brengen; veranderingen, die de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de ruimste zin van het

Innovatief ontwerp met omgevingsrecht

11 maart 2013 | onderzoek

Bieden de kaders van het nieuwe omgevingsrecht ruimte voor innovatief ontwerp? En wat betekent dat voor opdrachtgevers? Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de Omgevingswet. Deze