Actueel

Gaat Nederland het merken?

22 augustus 2016 | column | Paul de Bruijn

De nieuwe Omgevingswet beoogt meer integraliteit, vereenvoudiging, meer duurzaamheid, meer regionale speelruimte en het combineren van ‘zekerheid en dynamiek’. Een ambitieuze set van eisen waar je niet tegen kunt zijn. Maar wordt Nederland er ook beter van? Nederland behoort tot

Omgevingsvisie tussen economie en maatschappij

11 juli 2016 | column | Nynke Schaaf

Sinds de crisis van 2009 is het wankele bouwwerk van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland als een kaartenhuis in elkaar gezakt. De kraters die dit heeft geslagen zullen nog jaren zichtbaar zijn: historische leegstand van kantoren, een stilgevallen huizenmarkt, grote

Experimenteren met de Omgevingsvisie Friesland

nieuwsbericht | 6 juli 2016

Is er behoefte aan experimenteerruimtes in Friesland? Een plek in de provincie waar minder regels van kracht zijn? Waardoor experimenten en innovaties de ruimte en tijd krijgen om tot bloei te komen? Zouden deze kunnen bijdragen aan Friesland als proeftuin

Omgevingskwaliteit: breed, subjectief en dynamisch

20 juni 2016 | column | Rob van Vliet

Op MijnOmgevingsvisie.nl komt Architectuur Lokaal na beoordeling van de eerste vier in Nederland vastgestelde Omgevingsvisies tot de volgende conclusie: “De omslag van het smalle begrip ruimtelijke kwaliteit naar het bredere (en meer maatschappelijk georiënteerde) begrip omgevingskwaliteit wordt niet gemaakt. Omgevingskwaliteit

Geluk in de Friese omgevingsvisie

nieuwsbericht | 7 juni 2016

Bij Atelier Omgevingsvisie Fryslân valt op dat er sprake is van tegengestelde ontwikkelingen in de provincie. Bijvoorbeeld: de grote mate van export en import versus de opkomst van circulaire economieën en relatief lange afstanden die moeten worden afgelegd naar voorzieningen versus het

Twitter